Erhvervsservice

Erhvervsparken kan tilbyde lejere forskellige former for service. Prisen for service aftales fra sag til sag eller baseres på ren timeafregning.

Projekt-support ved indflytning i Erhvervsparken
I forbindelse med indflytning kan vi tilbyde projektledelse, projektsupport eller andre ydelser. Kontakt os for at få afdækket Deres behov.

Rengøring

ProfilService A/S giver gerne tilbud på rengøring, uanset arealets størrelse.

Affaldshåndtering
Det vil være muligt at få en ordning, hvor Erhvervsparken bortskaffer lejernes almindelige affald på en betryggende og miljøvenlig facon.