Erhvervsservice

Erhvervsparken kan tilbyde lejere forskellige former for service. Prisen for service aftales fra sag til sag eller baseres på ren timeafregning.

Projekt-support ved indflytning i Erhvervsparken
I forbindelse med indflytning kan vi tilbyde projektledelse, projektsupport eller andre ydelser. Kontakt os for at få afdækket Deres behov.

Rengøring

ProfilService A/S giver gerne tilbud på rengøring, uanset arealets størrelse.

Affaldshåndtering
Det vil være muligt at få en ordning, hvor Erhvervsparken bortskaffer lejernes almindelige affald på en betryggende og miljøvenlig facon.

Kontakt

Erhvervspark Lolland


Østervej 2
4960 Holeby
Tel: +45 54 69 17 20


Send e-mail


Find os på kort